© Fotograf i Aalborg / Lena Rønsholdt

 

/ Børn i bevægelse

Børn i bevægelse

Niels  

Anna  

Anna  

Anna  

Anna  

Ejgild og Otto  

Ejgild  

Ejgild og Otto  

Otto  

Ejgild  

Otto  

Ejgild  

Ejgild  

Ejgild  

Otto  

Ejgild  

Ejgild og Otto og mor og far  

Oscar  

Oscar  

Oscar  

Oscar  

Niels og Janne  

Niels og Janne  

Niels og Janne  

 

Fotografering hjemme hos Janne, Jacob og Niels

 

 

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Langhoff  

Familien Lnaghoff